Pokus o rekord – 50 vírníků ve vzduchu

Jako předvoj všech letošních výletů pořádáme v sobotu 23.4.2022

50 vírníků ve vzduchu aneb 10 let Flyway

Na oslavu tohoto výročí a zejména vás, celkem 193 (slovy jednostodevadesátitří !) pilotů v Čechách a na Slovensku, jsme vymysleli akci, kdy se pokusíme dostat 50 vírníků do vzduchu. Celosvětově je toto číslo zcela jistě jedinečné. Přijďte se tedy zúčastnit jedinečné záležitosti. Pozváni jsou i z české “Guinessovky”.

Program viz výše.

Oblíbená kapela Mr. Day a zpěvačka Kačka jsou v “blocích”.

Sylva, Lubor a Pavel