Klub Flyway

Organizační řád klubu Flyway
platný od 28. 6. 2024

1. Poslání Klubu FLYWAY

Posláním Klubu Flyway je sdružovat piloty a majitele vírníků, vytvářet podmínky pro setkávání členů klubu a zajišťovat odborné vzdělávání pro členy klubu s cílem zvýšení bezpečnosti, zajištění skupinového cestovního pojištění, flotilového havarijního pojištění vírníků a dalších zvýhodněných akcí a služeb pro členy klubu. Členství v klubu má charakter služby, kterou poskytuje společnost AGN SYSTEMS s.r.o. členům Klubu Flyway.

2. Výhody členství v Klubu FLYWAY

 • Přístup do prostorů klubu v provozní i mimo provozní dobu letiště na požádání. Možnost využití zařízení klubu, samoobslužný minibar, WIFI, počítač, TV, … Přístup k tankování benzínu (po zaplacení kreditu na odběr benzínu)
 • Přednost zařazení do leteckých výletů
 • Možnost uspořádání akcí pro své přátele v prostorách Klubu
 • Účastnit se zdarma na „zimním školení“
 • Účastnit se zdarma na dalších kurzech a seminářích pořádaných Klubem
 • Pojištění: Člen klubu, má možnost pro svou ochranu pojistit se na odpovědnost za újmu způsobenou provozem UL vírníku či pro případ havárie či nehody stroje, a to obojí na základě výhodných skupinových smluv pojišťovnou, které sjednává AGN SYSTEMS s.r.o.

3. Organizační řád

 • Organizační řád (OŘ) vydává a novelizuje Jednatel firmy AGN SYSTEMS s.r.o. se sídlem Přerov I-Město 3435, 750 02 Přerov, IČO: 05669847
  2. OŘ je závazný pro všechny členy Klubu FLYWAY (dále jen Klub).

4. Základní pravidla pro člena Klubu FLYWAY

 • Chovej se k zařízení klubu ohleduplně, cokoliv si vypůjčíš, vrať na své místo a v řádném stavu. Po sobě si vždy ukliď, umyj nádobí nebo ho dej do myčky.
 • Pokud odemykáš jako první, zkontroluj stav zařízení klubu a pořádek. Pokud najdeš závadu, neprodleně nahlas správci.
 • Jsi poslední, kdo odchází z klubu? Přesvědč se, že jsou všechna okna a dveře zavřené a zajištěné, vrata hangáru zabezpečena, zařízení klubu je v pořádku, elektrické spotřebiče vypnuty a je uklizeno. Pokud najdeš závadu, neprodleně nahlas správci. ZAMKNI OBJEKT PŘI ODCHODU!!!
 • Leteckou techniku vždy zanechej umytou, v řádném stavu, proveď poletovou prohlídku. Všechny lety poctivě zapiš.
 • Pokud chceš do klubu přivést na návštěvu více jak 4 nečleny, domluv se dopředu se správcem.

5. Kdo je kdo?

 • Předseda Klubu: Ing. Pavel Březina
 • Správce Klubu: Jana Březinová

6. Členství v Klubu FLYWAY

 • Členem klubu může být fyzická nebo právnická osoba s trvalým místem bydliště nebo sídlem v zemích Evropské unie.
 • Členství uděluje Předseda klubu na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu sylva.koubova@flyway.cz . Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku na základě vystavené faktury a končí vždy 30. června příslušného roku.
 • Členství zaniká dnem 30. 6. příslušného roku v případě, že nebylo uhrazeno členství na další rok.

7. Pojištění

Společnost AGN SYSTEMS s.r.o. se sídlem Přerov I-Město 3435, 750 02 Přerov, IČO: 05669847 vystupuje jako pojistník při sjednávání havarijního pojištění vírníků, které vlastní členové klubu FLYWAY. Vstupem do klubu FLYWAY a podpisem tohoto organizačního řádu člen vydává svůj souhlas se sjednáním havarijního pojištění vírníku pojistníkem – společností AGN SYSTEMS s.r.o.

8. Provoz baru

 • Bar je samoobslužný, za jeho doplňování odpovídá Správce.
 • Platby za odebrané zboží se platí do kasičky podle ceníku.

9. Tankování benzínu

 • Pokud si předplatíte u Správce benzín, můžete kdykoliv natankovat.
 • Při tankování dodržujte pravidla protipožární ochrany.
 • Nezapomeňte před tankováním vírník propojit vírník s výdejním stojanem zemnicím kabelem.
 • Po natankování řádně zapište tankování do knihy.
 • Výdejní místo po natankování řádně uzavřete a přesvědčte se o jeho uzamčení.